fr en de es it pl ru

Chargeur U300 CGU

CHWYTAK DO OBORNIKA MX - DO PRAC LEKKICH

Doskona³y zestaw do obornika!

Na bazie wide³ do obornika z p³askim dnem, narzêdzie to posiada zêby zwiêkszaj±ce wydajno¶æ oraz poprawiaj±ce stosunek cena/osi±gi.

Dane techniczne  

 

Model Szeroko¶æ Masa Liczba zêbów wide³ Pojemno¶æ
CGU 120 1,20 m 170  kg 6 515 l
CGU 140 1,40 m 195 kg 7 600 l
CGU 160 1,60 m 215 kg 8 685 l
CGU 180 1,80 m 240 kg 9 765 l
CGU 200 2,00 m 265 kg 10 850 l

Pamiêtaj o szybkoz³±czu hydraulicznym MACH 2.